ENERGIECONTRACT

Bij de aanschaf van zonnepanelen is het óók van belang om het energiecontract te bekijken. Een juist energiecontract is namelijk bepalend om de opgewekte zonnestroom de hoogste rentabiliteit te geven.

Zonnedesk begint daarom altijd met een analyse van je huidige energiecontract en/of jaarafrekening. Op basis van het huidige verbruik en de toekomstplannen wordt berekend hoeveel vermogen er nodig is om de gewenste hoeveelheid energie op te wekken.

De waarde van de opgewekte zonnestroom wordt bepaald door:
1. de gebruiksverhouding (tijdens normaal en laag uren),
2. de van toepassing zijnde tariefschijven van de energiebelasting,
3. de verwachte opwekkingscurve over de dag/jaar,
4. de vergoeding die de energieleverancier betaalt voor de zonnestroom die teruggeleverd wordt.

Zonnedesk bekijkt al deze factoren en kan het beste energiecontract voor jouw situatie aanbieden.